Aktuality

                                                                         OZNAMY

 

1. Stretnutia  2.modulu  výcviku v psychodynamickej/hlbinnej psychoterapii

"Teória a supervízia"   v  roku 2016

 

Miesto: Pinelova nemocnica, Pezinok

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Teória a

supervízia

Termíny

víkendov

2016

  

 

Nová skupina

 

29. -  31. 

január

18. -   20.

marec

 6.   -    8  

máj

23. -   25.

september

25. -   27.

november

Pokračujúca

skupina

 

26.-28.

február

8.-10.

apríl

10. -12.

jún

 

Obsah a rozsah výcviku

Supervízia bude realizovaná skupinovou prácou s kazuistikami pod vedením lektora v  skupine. Akcent práce bude v rozpoznávaní psychodynamickej diagnózy, štruktúry osobnosti, intrapsychickej dynamiky, fokusu a prognózy v jednotlivých prípadoch. 

Teória bude prednášaná v jednotlivých blokoch programu. V úvodných fázach sa kladie dôraz na prvé interview, históriu psychoanalýzy a odvodených smerov, až po súčasné psychoterapeutické  koncepcie. Rozbor rôznych modelov krátkodobých a dlhodobých terapií, prepojenie teórie a praxe hlbinnej psychoterapie v kazuistických skupinách.

Spolu bude odpracovaných cca 200 hodín supervízie a odprednášaných 100 hodín teórie.  

Časový rozvrh 2. modulu je celkom 15 víkendov, ktoré sú rozdelené na obdobie 3 až 4 roky. Ročne sa absolvuje 4-5 víkendov. Jeden výcvikový víkend obsahuje 20 výučbových hodín. Práca začína v piatok o 14.00, končí v nedeľu o 12.00 hod. 

Obsah a rozsah druhého modulu je v súlade s  akreditovaným študijným programom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. 

Nakoľko je druhý modul tematicky koncipovaný ako celok, v ktorom témy navzájom súvisia a nadväzujú jedna na druhú, je žiadúce, aby ho účastník vzdelávania absolvoval pokiaľ možno bez prerušenia.

Lektori: PhDr. Ľudovít Juráš, CSc.,  PhDr. Martin Chylík,   

Trvanie: 1 víkend = 20 hodín,  začiatok v piatok o 14.00, ukončenie v nedeľu o 12.00.

Kurzovný poplatok za víkend:  90 € člen SPS, 110 € nečlen SPS 

 

                                                                       ***

 

2. Otvorenie nového 4-ročného experienciálneho (zážitkového) výcviku

v psychodynamickej /hlbinnej  psychoterapii (1. modul ) 

plánujeme na jar 2017

Prihlášky a bližšie informácie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podrobnejšie informácie  o obsahu, rozsahu a štruktúre vzdelávania v psychodynamickej psychoterapii nájdete na tejto stránke v okne VZDELÁVANIE