Svetielkujúca jaskyňa alebo pláž vládkyne. Aj to môžete zažiť v Turecku

Na začiatku leta sme si kúpili dovolenku Turecko ultra last minute. Cestovali sme konkrétne do Alanye, ktorá je medzi turistami veľmi populárna. Ak sa i vy chystáte do toho mesta alebo do jeho blízkosti, mali by ste vedieť, že niektoré miesta sa naozaj oplatí vidieť. Toto je môj osobný výber TOP lokalít v Alanyi  a v jej tesnej blízkosti.Priezračné more, pláž s bielym pieskom a zeleňou a modré nebo s bielymi oblakmi
Kráľovská pláž
Kleopatrina pláž je považovaná za jednu z najkrajších pláži na svete. Získala dokonca i viaceré ocenenia, za správny prístup k životnému prostrediu, či za čistotu samotnej pláže, ale i okolitého mora. Pred tým, ako sme na dovolenku odleteli, som i o tomto mieste toho dosť veľa prečítala. Nebolo to zámerné, no ak si na internete začnete vyhľadávať informácie o zaujímavých miestach v tomto tureckom meste, práve o tejto pláži, nájdete aspoň jednu zmienku, skoro všade. Musím uznať, že jej to právom patrí. Možno si hovoríte, že pláž je iba pláž, no táto má naozaj niečo do seba. Ak sa navyše na dovolenku chystáte s deťmi, Kleopatrina pláž, je pre vás extrémne ideálna, a to kvôli veľmi dobrému vstupu do mora.Pohľad na more z jaskyne so vstupom z vody
Fosforeskujúca jaskyňa
Mojim druhým TOP miestom, sa nepochybne stala práve táto jaskyňa. Priznám sa, že netuším, či má aj nejaký oficiálny názov. Je však dosť možné, že ani nie, pretože nejde o žiadnu jaskyňu, kde si zaplatíte vstup a idete do nej na prehliadku. Vstup do nej, sa nachádza priamo v mori. Sú tu organizované výlety loďkami, ale ak si na to trúfate, tak si do nej môžete pokojne i vplávať. Ja osobne som túto možnosť nevyužila, pretože až na takýto adrenalín nie som, no môj milovaný to vyskúšal a žije. Takže ak máte dostatok odvahy a viete dobre plávať, určite to vyskúšajte i vy. Ešte by som asi mala vysvetliť, prečo sa jej hovorí fosforeskujúca jaskyňa. Ide o prírodný jav, kedy svetlo odrážané od kameňov pod hladinou, na jej povrchu vytvára dojem svetielkovania. Toto prírodné osvetlenie vynikne najlepšie počas slnečných dní, no taktiež v noci, ale iba vtedy, ak je spln a jasno.

Základná umelecká škola ako družina

Dnes už žiadna novinka, ale trend, ktorý každým rokom naberá na atraktivite. Rodičia svoje ratolesti už ako škôlkárov prihlasujú na umelecké odbory a poobedné krúžky v rôznych ZUŠ-kách a iných inštitúciách. Je to však správne, takto zaťažovať malé dieťa, ktoré potrebuje dostatok času na regeneráciu a relax po učení sa v škole? Je to správne využívať to ako družinu?

baletka.jpg
 
Dieťa ako dar.
Každý rodič uzná , že deti sú zázračné bytosti. Ich chápanie , ponímanie sveta a reality je úplne rozdielny od toho dospelého. Dieťa sa potrebuje rozvíjať. Jeho slovná zásoba, motorika pohybov, fantázia, zmýšľanie. Okrem malej násobilky a vybraných slov sa potrebuje naučiť, ako rozvrhpť svoj čas, ako sa efektívne učiť, ako vnímať veci okolo seba. A práve to mu umožňujú rôzne krúžky a voľnočasové aktivity. Športy nielen budujú fyzickú stránku, motoriku dieťaťa, ale učia aj dieťa pracovať v kolektíve, uznať pravdu lepšiemu súperovi, porážku, zniesť prehru, jednať férovo a myslieť tímovo.
 
Nervozita v mladom veku.
Avšak , dieťa nemusí aj pre nás takúto banalitu, znášať. Môže sa mu to zdať ako obrovské bremeno a ťarcha a neskôr sa to preukáže na inej stránke v jeho živote. Strach z toho, že nestíha všetko na 100%, strach z kolapsu, to všetko nepriaznivo ovplyvňuje psychiku dieťaťa. A tá sa predsa v skorom veku neustále vyvíja a potrebuje oporu, potrebuje čas pre seba a dostatočnú regeneráciu. Preto, ak sa rozhodnete dieťa zaťažiť voľnočasovou aktivitou, myslite na to, že okrem pomoci s domácimi úlohami potrebuje aj vašu ochranu a podporu na koncerte či zápase. Postačí už len vaša prítomnosť v dave.

hra na housel.jpg
 
Výčitky svedomia.
S nimi sa môžete stretnúť u dospelých ľudí, ktorí mali v minulosti možnosť navštevovať takýto krúžok, no rodičia ich k tomu neviedli. A pri tom vyskytlo, že sú talentovaní. Pritom by stačilo len pár lekcií, možno rok či dva. No jestvujú aj opačné prípady. Naozaj sa ZUŠ vyplatí? Nezneužívajú to rodičia len na to, aby pokryli tie 2-3 hodiny na to, aby dieťa nemuselo byť stále v družine, kým je on v práci? A pri tom vôbec nemá talent, a hodiny klavíra sú neskutočnou tortúrou? Toto závisí na svedomí každého z rodiča. Nenechávajte si rozhodnutia na poslednú chvíľu, neberte to na ľahkú váhu a diskutujte nielen s partnerom, ale aj so samotným dieťaťom, poprípade s pedagógom.

Zázračná esencia

Čo si myslíte o inováciách v podniku? Je to správna voľba? Alebo ich považujete za nepotrebné? Je lepšie ísť po starej overenej ceste, alebo skúsiť niečo nové?
Inovácie sú častokrát označované ako esencie na prežitie a ich potreba pre podniky je jednoznačná. Pomáha podnikom nielen sa zlepšovať, posúvať sa ďalej ale aj získať konkurenčnú výhodu voči iným podnikom a s prehľadom riešiť ich každodenné problémy. Preto sú v dnešnej dobe pre každý podnik dôležitou, ak nie prioritnou aktivitou, ktorú treba neustále sledovať a zdokonaľovať.

myšlenka.jpg

Ak vám termín inovácie nič nehovorí, je potrebné spomenúť, že chápanie tohto pojmu je pomerne široké. Dá sa povedať, že neexistuje jediná platná definícia. Slovo inovácia pochádza z latinčiny a znamená „obnovenie“. Takže inováciu môžeme chápať ako istý druh vylepšenia.
Podľa prieskumu 200 definícií inovácie, spoločným znakom sú predovšetkým:
– aplikácia novej idey: 38 %,
– zmena (zlepšenie): 28 %,
– nová idea: 26 %,
– invencia: 9 %.

Je zrejmé, že inovácie sa pomaly vkrádajú do podnikateľského sektora všetkých krajín. Aby to bolo trošku jednoduchšie, existuje množstvo opatrení a nástrojov, ktoré stav inovácií môžu zlepšiť. Spomenieme len niektoré.

 1. Program pomoci v núdzi

Častokrát sa stáva, že podnik má zdravé jadro avšak nedokáže reagovať na meniace sa situácie na trhu. Práve tento program by mal pomáhať riešiť tieto problémy a to formou mentoringu.

čas.jpg

 1. Inovačné vouchre

Majú podporiť rozvoj inovačných aktivít v podnikoch. Sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

 1. Siete podnikateľských anjelov

Práve podnikateľskí anjeli sú neodmysliteľnou súčasťou každého inovačného systému. Podnikateľskými anjelmi sú označovaní investori, ktorí využívajú vlastný kapitál na financovanie tých podnikov, ktoré majú potenciál.

 1. Konferencie a workshopy

Slúžia na nadväzovanie nových kontaktov, vzájomné prezentácie a hľadanie možností spolupráce.

 1. Inovačný fond

Tento fond pracuje na princípe návratného financovania.
 
Inovácie teda zohrávajú kľúčovú rolu v ekonomickom vývoji. Netreba sa ich báť, ale vykročiť vpred s odhodlaním ich vyskúšať. 

Aké sú formy podnikania?

Foriem podnikanie môže byť viacero. Buď môže byť vlastníkom jedna osoba alebo viacero osôb.
Ak je podnik v individuálnom vlastníctve, vlastní ho jedna osoba, ktorá zaň nesie plnú zodpovednosť a všetko si vo firme robí sám. Myslíme tým predovšetkým živnosti, ktoré sú na území Slovenska najviac preferované. Ak si chcete spraviť živnosť stačí vám len dosiahnuť osemnásť rokov a byť bezúhonný. Musíte mať aj odbornú spôsobilosť. Všetko podstatné vám vysvetlia na živnostenskom úrade.

podnikatelský plán.jpg
 
Tieto živnosti sa delia na:

 • Remeselné – To znamená, že musíte mať odbornú spôsobilosť, ktorú musíte potvrdiť výučným listom alebo dokladom o  dosiahnutí štúdia tejto práce – murár, stolár, elektrikár
 • Viazané – Odborná spôsobilosť je zväčša viazaná na nejaký osobitný predpis
 • Voľné – Nepotrebujete byť špecializovaný

 
Výhodami živnosti sú hlavne zisk, ktorý má živnostník sám pre seba, je vlastníkom a nemusí robiť na nikoho, je jednoduché si založiť ale aj zrušiť živnosť. Nevýhodami sú zase neobmedzené ručenie, to znamená, že vlastník ručí celým svojím majetkom a sú limitovaný aj úvermi.

týmová práce.jpg
 
Korporáciaznamená, že firma je riadená v mene viacerých vlastníkov, ktorí jej poskytujú svoj kapitál. Príkladom je taká akciová spoločnosť. Tam platí, že vlastníctvo korporácie je vyjadrené vlastníctvom akcií. Vlastníci akcií – akcionári sú vlastníci firmy. Niektoré akciovky môžu byť vlastnené súkromne – všetky akcie vlastní jedna rodina. Zisk akciovky – dividendy – sa rozdeľujú medzi akcionárov. Takáto korporácia je právnická osoba, preto môže žalovať a môže byť žalovaná. Takýto druh podnikania sa na Slovensku veľa nevyskytuje.
Výhodami sú obmedzené ručenie, teda akcionár pri rozpade spoločnosti príde len o výšku svojej akcie, môže jednoducho predávať a nakupovať akcie a je jednoduchšie si brať pôžičky. Nevýhodami  sú vysoké náklady a ťažké riadenie.
 

Nedostatky práce za počítačom

Kancelárska práca je pohodlná. Práve kvôli nej väčšina z nás študujúcich študuje, aby sme mohli pracovať v pohodlí našej kancelárie, na pohodlnej kancelárskej stoličke a nemuseli dvíhať ťažké veci alebo chodiť hore dolu v akomkoľvek počasí. Takýto typ práce nás však aj o veľa oberá. Ak napríklad ani nechodíte do práce peši, ale neustále sa vozíte autom, je viac ako pravdepodobné, že máte nedostatok pohybu, samozrejme, pokiaľ vo voľnom čase nešportujete. Ak teda máme manuálnu prácu, rozum si oddýchne, ale naopak nohy musia zabrať a keď kancelársku, pohyb treba doplniť nejako inak. Akými spôsobmi to môžete zvládnuť?

internet.jpg

 • Choďte peši– Ako ďaleko bývate od miesta, kde pracujete? Ak je to kilometer, kilometer a pól, neváhajte, a aspoň občas, z času na čas nechajte kľúče od auta doma a do práce sa jednoducho prejdite. Ako sa vraví, chodenie je najlepší druh športu o ktorom ani vlastne nevieme, že ho vykonávame.
 • Vynahraďte si to vo voľnom čase – namiesto toho, aby ste si doma sadli pred televíziu, skúste sa ísť vo voľnom čase napríklad poprechádzať so svojím psom, alebo si zabehať do parku, poprípade odviesť sa na bicykli do lesa. Odvďačí sa vám nie len vaša kondička a postava, ale aj vaše psychické zdravie.

počítač.jpg

 • Obedné prestávky trávte v parku– hodinová obedná prestávka je tiež výborný spôsob ako si vynahradiť zameškané vo forme čerstvého vzduchu. Zmeňte preto prostredie, ak neobedujete v pracovnej jedálni, ale chodievate na obedy niekam do reštaurácie, alebo si do práce nosíte vlastné obedy, neváhajte a aspoň na obed sa prejdite niekam do prírody, čo je nablízku.
 • Netrávte čas doma na počítači alebo mobile – ak pracujete na počítači, neustále s niekým musíte telefonovať, alebo stále niečo vybavovať a objednávať, aspoň doma, vo voľnom čase si nájdite iný druh zábavy. Skúste napríklad čítať knihy alebo cvičiť jógu.

Na čo by nemal dobrý cestovateľ zabudnúť?

Peniaze vraj neznamenajú nič, teda aspoň peniaze ako také. Sú však prostriedkom ako získať veci, po ktorých túžime. Musí však vždy ísť iba o materiálnu hodnotu? Nemusí! Ak investujete peniaze do cestovania, kupujete si vlastne zážitky a poznanie, ktoré vám už nikto nikdy neukradne a navždy vám zostanú vo vašej hlave a tiež tak isto aj vo vašom srdci. Ak milujete cestovanie, nezabúdajte si z neho vždy zobrať čo najviac sa len bude dať.

dobrodružství.jpg

Tomu viete dopomôcť napríklad aj tak, že na svoje cestovateľské zážitky si zriadite tieto veci:

 • Cestovateľský denník: Predstavte si, že na svoje cesty by ste si odteraz so sebou začali nosiť aj váš osobný cestovateľský denník! Na čo je takéto niečo dobré? Môžete si doň zapisovať všetko krásne, ale možno aj nepríjemné, alebo zaujímavé, čo sa vám počas vašej cesty za zážitkami a poznaním stane! Tak budete mať istotu, že na všetky tie spomienky nikdy nezabudnete a navždy si ich uchováte v srdci.

starožitnosti.jpg

 • Fotoaparát:Druhý perfektný spôsob, ako si zážitky zachovať v hlave navždy čo najživšie je nosiť si so sebou fotoaparát. Ak veľa cestujete, nemusíte si kupovať hneď drahú a ťažkú zrkadlovku, skúste radšej malý kompaktný fotoaparát, ktorý vám nezaberie veľa miesta, ale je dokonca rovnako dobre výkonný ako ten veľký. Takýmto spôsobom, ak budete so sebou dokonca nosiť aj vyššie spomínaný denník, na svoje zážitky z dovolenky nikdy nezabudnete, ba čo viac! Budete sa na ňu môcť kedykoľvek vrátiť.
 • Suveníry:A čo takto si na každej dovolenke zaobstarať niečo, čo vám bude váš výlet vždy pripomínať a bude sa t hrdo týčiť napríklad na vašej stene doma v obývačke, alebo na vašej poličke nad kozubom? Suveníry sú výborným spôsobom ako si dovolenku oživiť ešte viac a čo je najlepšie, vytlačiť z vášho pobytu maximum. Kúpte si napríklad nejakú peknú miestnu sošku alebo niečo čo reprezentuje danú krajinu, aby vždy keď sa na túto vec pozriete, ocitnete sa späť na vašej dovolenke.

Tipy a triky

Ako to však docieliť? Môžeme si pokúpiť samé kozmetické výživové doplnky, ktoré budú aj tak nakoniec zbytočné, neúčinné a narobia viac škôd ako osohu. Takže ti prinášame rady, vďaka ktorým sa ti telo určite poďakuje, a bude vyzerať krajšie a zdravšie.
Keď ide o umývanie vlasov, nikdy nie je dobré umývať ich teplou až horúcou vodou. Vždy si ich premývaj vlažnou. Horúca voda ich môže zbytočne poškodiť, vysušiť, a tvoje vlasy sa môžu začať rýchlejšie mastiť. Vlažnou vodou dodáš svojim vlasom ešte aj pružnosť a lesk. Pre vyšší efekt však nie je ani dobré umývať vlasy každý deň.

https://pixabay.com/cs/photos/rt%C4%9Bnka-lesky-na-rty-lesk-na-rty-rty-791761/

K docieleniu belších zubov by mali pomôcť rozdrvené jahody.
Keď si budeš umývať zuby, nezabudni aj na jazyk. Bieliace účinky by mal mať takisto aj kokosový olej.
Nepoužívaj kozmetické mastičky ani rôzne prípravky, ktoré obsahujú alkohol, ak máš citlivú a mastnú pleť.
Kokosový olej tu máme znovu. Na prekrvenie pier si vezmi starú kefku, nanes na ňu kokosový olej a predrhni si jemne pery.
Dokonalo vytočené riasy? Použi klieštiky, ktoré však pred tým nahreješ fénom, na riasy nanes máličko púdru a uvidíš, že budeš mať krásny tvar rias, a ešte aj maskara ti na nich bude lepšie držať.

parfémy

Na dlhšie a viac vyživené riasy by mala fungovať aj kozmetická vazelína. Nanášaj si ju na mihalnice každý večer, a prvé výsledky by si mala vidieť už o dva týždne.
Dávaj si pozor na stravu, ktorá sa ti dokonale odráža na stave tvojej pokožky a pleti. Preto treba dávať pozor na to, čím a ako často sa stravuješ. Ak to je niečo nezdravé tak to radikálne zredukovať, a nahradiť vitamínmi a vlákninou, či už v zelenine alebo ovocí.
Pre lepší pocit a zdravšiu pleť používaj aspoň raz týždenne peeling alebo výživovú masku. V drogérií je dnes už veľké množstvo rôznych druhov pre akúkoľvek pleť, takže s kúpou by nemal byť žiadny problém. Peelingy môžeš používať aj na tvár, ale aj na celé telo. Môžu tvoju kožu vyživiť a zbaviť ju odumretých buniek.

Expedícia za originalitou

Spôsob, akým cestujeme sa neustále vyvíja a mení. Ešte donedávna bolo obľúbenou praxou vycestovať do hotelového rezortu, odkiaľ sa človek viac-menej nemusel ani pohnúť. Stravovanie, prevažne formou medzinárodnej kuchyne, design izieb, architektúra, voľnočasové aktivity. Všetko bolo nastavené tak, akoby sme si priniesli domovskú krajinu priamo do hotela. Hosť sa v mnohých prípadoch len zriedkavo dostal do kontaktu k pravou tvárou krajiny, kam sa vybral na dovolenku. Nehovoriac a spoznaní kultúry a jej individuálnych čŕt.

hausbot
 
Jedinečné a autentické
 
V dnešnej dobe stále viac skúsených cestovateľov hľadá inú, práve opačnú formu zážitku. Nielen dobrodruhovia vyhľadávajú skúsenosť, ktorá ich dokáže kompletne vniesť do nepoznaného sveta novej kultúry, so všetkými jej zákutiami, objavujúc jej vône a chute. Originalita designu a architektonických prvkov malých nezávislých hotelov sa stala cieľom dovolenkových ciest, neraz aj niekoľko tisíc kilometrov od domova.
 
Použitie autentických materiálov na obliečkach a županoch, kusy nábytku z dielne domácich stolárov s využitím surovín z regiónu, jedinečné kozmetické prípravky s výťažkom tuzemských liečivých bilín či kulinárske umenie domácej kuchyne s ingredienciami miestnej farmy. To všetko sú elementy, ktoré vytvárajú skutočné spomienky. Omamujú ľudské zmysly a vplývajú na senzory, zanechávajúc v ľudskej duši úžasné spomienky. Nové, nepoznané, neprebádané.

terasa
 
Soločnosť Design Hotels ™ so sídlom v Berlíne združuje hotely, ktoré odrážajú víziu nezávislých hotelierov. Sú to ľudia, ktor prechovávajú nadšenie pre skutočnú, kultúrou podčiarknutú pohostinnosť a špičkový dizajn a architektúru. Robia to s veľkou vášňou k vlastnému regiónu, ktorý je domovom pre ich hotelové zariadenie. Poskytujú skutočne miestne skúsenosti a vytvárajú platformu pre jedinečné zážitky medzi ľuďmi zjednotenými vášňou, nápadmi a inšpiráciou.

Výskumní pracovníci predložili plán kvantového rozvoja internetu

Výskumní pracovníci v QuTech v holandskom Delftu publikovali komplexný sprievodca týmto cieľom vo vede, Popisuje šesť fáz, počnúc jednoduchými sieťami qubitov, ktoré už mohli umožniť bezpečnú kvantovú komunikáciu – fázu, ktorá by mohla byť realitou v blízkej budúcnosti. V každej fáze sú k dispozícii nové aplikácie, ako napríklad extrémne presná synchronizácia hodín alebo integrácia rôznych teleskopov na Zemi do jedného virtuálneho super-ďalekohľadu. Táto práca vytvára spoločný jazyk, ktorý zjednocuje vysoko interdisciplinárnu oblasť kvantového vytvárania sietí smerom k dosiahnutiu sveta celosvetového kvantového internetu.

monitor
 
Kvantový internet revolúciu komunikačných technológií tým, že využíva javy z kvantovej fyziky taký ako zapletenie. Výskumníci pracujú na technológii, ktorá umožňuje prenos kvantových bitov medzi dvoma bodmi na Zemi. Takéto kvantové bity môžu byť nula a súčasne, a môžu byť zapletené – ich osudy sú zlúčené takým spôsobom, že operácia na jednom z qubitov okamžite ovplyvňuje stav druhého.
 
To prináša dve funkcie, ktoré sú preukázateľne mimo dosahu internetu , ktorý poznáme dnes. Prvým je, že zapletenie umožňuje lepšiu koordináciu medzi vzdialenými miestami. To ho robí mimoriadne vhodným pre úlohy, ako sú synchronizácia hodín alebo prepojenie vzdialených ďalekohľadov na získanie lepších obrázkov. Druhým je, že zapletenie je prirodzene bezpečné. Ak sú dva kvantové bity maximálne zapletené, potom nič iné vo vesmíre nemôže mať žiadny podiel na tomto zapletení. Táto funkcia umožňuje jedinečné zapletenie do aplikácií, ktoré vyžadujú bezpečnosť a súkromie.

média sociální
 
Mnohé ďalšie aplikácie kvantového internetu sú už známe a je pravdepodobné, že sa objavia ďalšie, keď sa objavia prvé siete online. Výskumní pracovníci v QuTech, spolupráca medzi Delft University of Technology a holandskou organizáciou aplikovaného vedeckého výskumu TNO teraz stanovili etapy kvantového rozvoja internetu, ktoré sa vyznačujú technologickými schopnosťami a zodpovedajúcimi aplikáciami.

Podľa čoho si vyberať svoj šatník?

Každý jeden z nás pozná ten pocit, keď šatník praská vo švíkoch a vy si aj tak nemáte čo obliecť… Či už ste nákupná maniačka a neujde vám ani jedna novinka vo svete módy alebo ste len žena taká, ktorá sa občas poteší nejakým krásnym kúskom – oba charaktery majú niečo spoločné a to, že milujú módu a rady sa pekne a štýlovo obliekajú. Na to treba mať aj talent a cit, lebo stačí len kúsok a môžete urobiť krok vedľa a tí čo sa do toho vyznajú vám to stopercentne dajú pocítiť.
Dakedy bolo vo zvyku nakupovať veľa kúskov oblečenia a vaša skriňa bola vždy preplnená. Aj teraz je to tak, ale ženy sa akoby naučili nakupovať s rozumom a vedia, že je lepšie si kúpiť jedno pekné kvalitné tričko ako tri za tri eurá vo výpredaji v čínskom obchode. Masové nakupovanie v obchodných centrách sa už pomaly vytráca, aj keď ženy nikdy neprestanú nakupovať a tráviť hodiny v obchodoch. Veď je to častokrát závislosť a samozrejme relax.

moda

Pre mňa osobne je nakupovanie smrť a nemám rada túlanie sa po obchodoch a doslova sa hrabať v regáloch, lebo je to veľmi únavné. Ale musím povedať, aj ja niekedy dostanem chuť si kúpiť niečo nové a potešiť svoje ženské srdiečko.
Počuli ste už o tzv. kapsulovom šatníku? Toto je novinka roku 2019 a tento trend je čoraz viacej v obľube nielen u žien, ale aj u mužov. O čo tu ide?

oblečení

Ak vás nebaví každý deň pohľad do preplnenej skrine a vy nikdy nemáte prehľad, čo v policiach vlastne máte – tento spôsob nakupovania je možno stvorený pre vás. Ide tu o to, že váš šatník bude obsahovať napríklad dvadsať kúskov oblečenia, ktoré sú svojím spôsobom univerzálne a vy dokážete vlastne z týchto pár častí vytvoriť hneď niekoľko verzií outfitov. Oblečenie si väčšinou kupujete priamo od dizajnérov, ktorý vám zaručia originalitu a kvalitu a vy si budete istá, že kamoška nebude oblečená na párty v rovnakej blúzke ako máte vy. Zameriava sa tu na kvalitu a nie na kvantitu. Kúpite si bielu blúzku a jeden deň ju skombinujete so sukňou a na druhý deň si k nej pre zmenu oblečiete široké nohavice.

Tento spôsob obliekania je stvorený pre osoby, ktoré naozaj milujú módu a radšej stavia na jeden či tri kvalitné kúsky, ktoré sa dajú kombinovať so všetkým a budete si isté, že sú originálne, lebo módny dizajnér ušije len jeden a ten ste si kúpili domov práve vy!