Zázračná esencia

Čo si myslíte o inováciách v podniku? Je to správna voľba? Alebo ich považujete za nepotrebné? Je lepšie ísť po starej overenej ceste, alebo skúsiť niečo nové?
Inovácie sú častokrát označované ako esencie na prežitie a ich potreba pre podniky je jednoznačná. Pomáha podnikom nielen sa zlepšovať, posúvať sa ďalej ale aj získať konkurenčnú výhodu voči iným podnikom a s prehľadom riešiť ich každodenné problémy. Preto sú v dnešnej dobe pre každý podnik dôležitou, ak nie prioritnou aktivitou, ktorú treba neustále sledovať a zdokonaľovať.

myšlenka.jpg

Ak vám termín inovácie nič nehovorí, je potrebné spomenúť, že chápanie tohto pojmu je pomerne široké. Dá sa povedať, že neexistuje jediná platná definícia. Slovo inovácia pochádza z latinčiny a znamená „obnovenie“. Takže inováciu môžeme chápať ako istý druh vylepšenia.
Podľa prieskumu 200 definícií inovácie, spoločným znakom sú predovšetkým:
– aplikácia novej idey: 38 %,
– zmena (zlepšenie): 28 %,
– nová idea: 26 %,
– invencia: 9 %.

Je zrejmé, že inovácie sa pomaly vkrádajú do podnikateľského sektora všetkých krajín. Aby to bolo trošku jednoduchšie, existuje množstvo opatrení a nástrojov, ktoré stav inovácií môžu zlepšiť. Spomenieme len niektoré.

 1. Program pomoci v núdzi

Častokrát sa stáva, že podnik má zdravé jadro avšak nedokáže reagovať na meniace sa situácie na trhu. Práve tento program by mal pomáhať riešiť tieto problémy a to formou mentoringu.

čas.jpg

 1. Inovačné vouchre

Majú podporiť rozvoj inovačných aktivít v podnikoch. Sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

 1. Siete podnikateľských anjelov

Práve podnikateľskí anjeli sú neodmysliteľnou súčasťou každého inovačného systému. Podnikateľskými anjelmi sú označovaní investori, ktorí využívajú vlastný kapitál na financovanie tých podnikov, ktoré majú potenciál.

 1. Konferencie a workshopy

Slúžia na nadväzovanie nových kontaktov, vzájomné prezentácie a hľadanie možností spolupráce.

 1. Inovačný fond

Tento fond pracuje na princípe návratného financovania.
 
Inovácie teda zohrávajú kľúčovú rolu v ekonomickom vývoji. Netreba sa ich báť, ale vykročiť vpred s odhodlaním ich vyskúšať. 

Expedícia za originalitou

Spôsob, akým cestujeme sa neustále vyvíja a mení. Ešte donedávna bolo obľúbenou praxou vycestovať do hotelového rezortu, odkiaľ sa človek viac-menej nemusel ani pohnúť. Stravovanie, prevažne formou medzinárodnej kuchyne, design izieb, architektúra, voľnočasové aktivity. Všetko bolo nastavené tak, akoby sme si priniesli domovskú krajinu priamo do hotela. Hosť sa v mnohých prípadoch len zriedkavo dostal do kontaktu k pravou tvárou krajiny, kam sa vybral na dovolenku. Nehovoriac a spoznaní kultúry a jej individuálnych čŕt.

hausbot
 
Jedinečné a autentické
 
V dnešnej dobe stále viac skúsených cestovateľov hľadá inú, práve opačnú formu zážitku. Nielen dobrodruhovia vyhľadávajú skúsenosť, ktorá ich dokáže kompletne vniesť do nepoznaného sveta novej kultúry, so všetkými jej zákutiami, objavujúc jej vône a chute. Originalita designu a architektonických prvkov malých nezávislých hotelov sa stala cieľom dovolenkových ciest, neraz aj niekoľko tisíc kilometrov od domova.
 
Použitie autentických materiálov na obliečkach a županoch, kusy nábytku z dielne domácich stolárov s využitím surovín z regiónu, jedinečné kozmetické prípravky s výťažkom tuzemských liečivých bilín či kulinárske umenie domácej kuchyne s ingredienciami miestnej farmy. To všetko sú elementy, ktoré vytvárajú skutočné spomienky. Omamujú ľudské zmysly a vplývajú na senzory, zanechávajúc v ľudskej duši úžasné spomienky. Nové, nepoznané, neprebádané.

terasa
 
Soločnosť Design Hotels ™ so sídlom v Berlíne združuje hotely, ktoré odrážajú víziu nezávislých hotelierov. Sú to ľudia, ktor prechovávajú nadšenie pre skutočnú, kultúrou podčiarknutú pohostinnosť a špičkový dizajn a architektúru. Robia to s veľkou vášňou k vlastnému regiónu, ktorý je domovom pre ich hotelové zariadenie. Poskytujú skutočne miestne skúsenosti a vytvárajú platformu pre jedinečné zážitky medzi ľuďmi zjednotenými vášňou, nápadmi a inšpiráciou.

Aké sú formy podnikania?

Foriem podnikanie môže byť viacero. Buď môže byť vlastníkom jedna osoba alebo viacero osôb.
Ak je podnik v individuálnom vlastníctve, vlastní ho jedna osoba, ktorá zaň nesie plnú zodpovednosť a všetko si vo firme robí sám. Myslíme tým predovšetkým živnosti, ktoré sú na území Slovenska najviac preferované. Ak si chcete spraviť živnosť stačí vám len dosiahnuť osemnásť rokov a byť bezúhonný. Musíte mať aj odbornú spôsobilosť. Všetko podstatné vám vysvetlia na živnostenskom úrade.

podnikatelský plán.jpg
 
Tieto živnosti sa delia na:

 • Remeselné – To znamená, že musíte mať odbornú spôsobilosť, ktorú musíte potvrdiť výučným listom alebo dokladom o  dosiahnutí štúdia tejto práce – murár, stolár, elektrikár
 • Viazané – Odborná spôsobilosť je zväčša viazaná na nejaký osobitný predpis
 • Voľné – Nepotrebujete byť špecializovaný

 
Výhodami živnosti sú hlavne zisk, ktorý má živnostník sám pre seba, je vlastníkom a nemusí robiť na nikoho, je jednoduché si založiť ale aj zrušiť živnosť. Nevýhodami sú zase neobmedzené ručenie, to znamená, že vlastník ručí celým svojím majetkom a sú limitovaný aj úvermi.

týmová práce.jpg
 
Korporáciaznamená, že firma je riadená v mene viacerých vlastníkov, ktorí jej poskytujú svoj kapitál. Príkladom je taká akciová spoločnosť. Tam platí, že vlastníctvo korporácie je vyjadrené vlastníctvom akcií. Vlastníci akcií – akcionári sú vlastníci firmy. Niektoré akciovky môžu byť vlastnené súkromne – všetky akcie vlastní jedna rodina. Zisk akciovky – dividendy – sa rozdeľujú medzi akcionárov. Takáto korporácia je právnická osoba, preto môže žalovať a môže byť žalovaná. Takýto druh podnikania sa na Slovensku veľa nevyskytuje.
Výhodami sú obmedzené ručenie, teda akcionár pri rozpade spoločnosti príde len o výšku svojej akcie, môže jednoducho predávať a nakupovať akcie a je jednoduchšie si brať pôžičky. Nevýhodami  sú vysoké náklady a ťažké riadenie.
 

Nedostatky práce za počítačom

Kancelárska práca je pohodlná. Práve kvôli nej väčšina z nás študujúcich študuje, aby sme mohli pracovať v pohodlí našej kancelárie, na pohodlnej kancelárskej stoličke a nemuseli dvíhať ťažké veci alebo chodiť hore dolu v akomkoľvek počasí. Takýto typ práce nás však aj o veľa oberá. Ak napríklad ani nechodíte do práce peši, ale neustále sa vozíte autom, je viac ako pravdepodobné, že máte nedostatok pohybu, samozrejme, pokiaľ vo voľnom čase nešportujete. Ak teda máme manuálnu prácu, rozum si oddýchne, ale naopak nohy musia zabrať a keď kancelársku, pohyb treba doplniť nejako inak. Akými spôsobmi to môžete zvládnuť?

internet.jpg

 • Choďte peši– Ako ďaleko bývate od miesta, kde pracujete? Ak je to kilometer, kilometer a pól, neváhajte, a aspoň občas, z času na čas nechajte kľúče od auta doma a do práce sa jednoducho prejdite. Ako sa vraví, chodenie je najlepší druh športu o ktorom ani vlastne nevieme, že ho vykonávame.
 • Vynahraďte si to vo voľnom čase – namiesto toho, aby ste si doma sadli pred televíziu, skúste sa ísť vo voľnom čase napríklad poprechádzať so svojím psom, alebo si zabehať do parku, poprípade odviesť sa na bicykli do lesa. Odvďačí sa vám nie len vaša kondička a postava, ale aj vaše psychické zdravie.

počítač.jpg

 • Obedné prestávky trávte v parku– hodinová obedná prestávka je tiež výborný spôsob ako si vynahradiť zameškané vo forme čerstvého vzduchu. Zmeňte preto prostredie, ak neobedujete v pracovnej jedálni, ale chodievate na obedy niekam do reštaurácie, alebo si do práce nosíte vlastné obedy, neváhajte a aspoň na obed sa prejdite niekam do prírody, čo je nablízku.
 • Netrávte čas doma na počítači alebo mobile – ak pracujete na počítači, neustále s niekým musíte telefonovať, alebo stále niečo vybavovať a objednávať, aspoň doma, vo voľnom čase si nájdite iný druh zábavy. Skúste napríklad čítať knihy alebo cvičiť jógu.

Na čo by nemal dobrý cestovateľ zabudnúť?

Peniaze vraj neznamenajú nič, teda aspoň peniaze ako také. Sú však prostriedkom ako získať veci, po ktorých túžime. Musí však vždy ísť iba o materiálnu hodnotu? Nemusí! Ak investujete peniaze do cestovania, kupujete si vlastne zážitky a poznanie, ktoré vám už nikto nikdy neukradne a navždy vám zostanú vo vašej hlave a tiež tak isto aj vo vašom srdci. Ak milujete cestovanie, nezabúdajte si z neho vždy zobrať čo najviac sa len bude dať.

dobrodružství.jpg

Tomu viete dopomôcť napríklad aj tak, že na svoje cestovateľské zážitky si zriadite tieto veci:

 • Cestovateľský denník: Predstavte si, že na svoje cesty by ste si odteraz so sebou začali nosiť aj váš osobný cestovateľský denník! Na čo je takéto niečo dobré? Môžete si doň zapisovať všetko krásne, ale možno aj nepríjemné, alebo zaujímavé, čo sa vám počas vašej cesty za zážitkami a poznaním stane! Tak budete mať istotu, že na všetky tie spomienky nikdy nezabudnete a navždy si ich uchováte v srdci.

starožitnosti.jpg

 • Fotoaparát:Druhý perfektný spôsob, ako si zážitky zachovať v hlave navždy čo najživšie je nosiť si so sebou fotoaparát. Ak veľa cestujete, nemusíte si kupovať hneď drahú a ťažkú zrkadlovku, skúste radšej malý kompaktný fotoaparát, ktorý vám nezaberie veľa miesta, ale je dokonca rovnako dobre výkonný ako ten veľký. Takýmto spôsobom, ak budete so sebou dokonca nosiť aj vyššie spomínaný denník, na svoje zážitky z dovolenky nikdy nezabudnete, ba čo viac! Budete sa na ňu môcť kedykoľvek vrátiť.
 • Suveníry:A čo takto si na každej dovolenke zaobstarať niečo, čo vám bude váš výlet vždy pripomínať a bude sa t hrdo týčiť napríklad na vašej stene doma v obývačke, alebo na vašej poličke nad kozubom? Suveníry sú výborným spôsobom ako si dovolenku oživiť ešte viac a čo je najlepšie, vytlačiť z vášho pobytu maximum. Kúpte si napríklad nejakú peknú miestnu sošku alebo niečo čo reprezentuje danú krajinu, aby vždy keď sa na túto vec pozriete, ocitnete sa späť na vašej dovolenke.

Podľa čoho si vyberať svoj šatník?

Každý jeden z nás pozná ten pocit, keď šatník praská vo švíkoch a vy si aj tak nemáte čo obliecť… Či už ste nákupná maniačka a neujde vám ani jedna novinka vo svete módy alebo ste len žena taká, ktorá sa občas poteší nejakým krásnym kúskom – oba charaktery majú niečo spoločné a to, že milujú módu a rady sa pekne a štýlovo obliekajú. Na to treba mať aj talent a cit, lebo stačí len kúsok a môžete urobiť krok vedľa a tí čo sa do toho vyznajú vám to stopercentne dajú pocítiť.
Dakedy bolo vo zvyku nakupovať veľa kúskov oblečenia a vaša skriňa bola vždy preplnená. Aj teraz je to tak, ale ženy sa akoby naučili nakupovať s rozumom a vedia, že je lepšie si kúpiť jedno pekné kvalitné tričko ako tri za tri eurá vo výpredaji v čínskom obchode. Masové nakupovanie v obchodných centrách sa už pomaly vytráca, aj keď ženy nikdy neprestanú nakupovať a tráviť hodiny v obchodoch. Veď je to častokrát závislosť a samozrejme relax.

moda

Pre mňa osobne je nakupovanie smrť a nemám rada túlanie sa po obchodoch a doslova sa hrabať v regáloch, lebo je to veľmi únavné. Ale musím povedať, aj ja niekedy dostanem chuť si kúpiť niečo nové a potešiť svoje ženské srdiečko.
Počuli ste už o tzv. kapsulovom šatníku? Toto je novinka roku 2019 a tento trend je čoraz viacej v obľube nielen u žien, ale aj u mužov. O čo tu ide?

oblečení

Ak vás nebaví každý deň pohľad do preplnenej skrine a vy nikdy nemáte prehľad, čo v policiach vlastne máte – tento spôsob nakupovania je možno stvorený pre vás. Ide tu o to, že váš šatník bude obsahovať napríklad dvadsať kúskov oblečenia, ktoré sú svojím spôsobom univerzálne a vy dokážete vlastne z týchto pár častí vytvoriť hneď niekoľko verzií outfitov. Oblečenie si väčšinou kupujete priamo od dizajnérov, ktorý vám zaručia originalitu a kvalitu a vy si budete istá, že kamoška nebude oblečená na párty v rovnakej blúzke ako máte vy. Zameriava sa tu na kvalitu a nie na kvantitu. Kúpite si bielu blúzku a jeden deň ju skombinujete so sukňou a na druhý deň si k nej pre zmenu oblečiete široké nohavice.

Tento spôsob obliekania je stvorený pre osoby, ktoré naozaj milujú módu a radšej stavia na jeden či tri kvalitné kúsky, ktoré sa dajú kombinovať so všetkým a budete si isté, že sú originálne, lebo módny dizajnér ušije len jeden a ten ste si kúpili domov práve vy!

Zvieratá liečia

Asi ste sa s tým už stretli. Prídete domov, vystresovaný po celom dni. Nie je vám dobre. Bolí vás hlava a cítite sa vyčerpaný až k zúfalstvu. Sadnete si na gauč, váš pes sa pritisne k vám a vy ho začnete podvedome hladkať. Ani si neuvedomíte, vaša myseľ sa postupne ukľudňuje. Hlava prestáva bolieť. Po polhodinke už cítite dostatok energie a máte dosť síl na to, aby ste ešte doma urobili, čo treba.
Je to tým, že zvieratá vedia liečiť. Sú to terapeuti. Táto terapia sa volá animoterapia. Veľmi pomáha liečiť fyzické i emocionálne zdravie ľudí. V podstate to funguje tak, že pobyt so zvieraťom pozitívne ovplyvňuje chemický proces v mozgu. Rovnako má aj relaxačné účinky. Pre starších ľudí znižuje pocit osamelosti. Veľmi pomôže ľuďom po traumatizujúcom zážitku, alebo ľuďom, ktorí trpia depresiou a stresom.

delfín

Animoterapia sa používa na celom svete. Je to doplnková terapia ku klasickému medicínskemu liečeniu. Niekedy veľmi účinná, napríklad sa úžasne osvedčila pri deťoch s mozgovou obrnou, autizme, alebo iných poškodeniach mozgu spojených s pohybovým poškodením. Veľmi pomáha pri sociálnej starostlivosti o starých ľudí, ťažko postihnuté deti.
Zvieratá navštevujú nemocnice, domovy dôchodcov, ústavy sociálnej starostlivosti. Takisto postihnutí ľudia navštevujú zvieratá a trávia stanovený čas terapiou.
Na liečenie sa používajú najmä psi, mačky, kone a delfíny. Občas počujeme, že do liečby zapojili napríklad morčatá, andulky pri deťoch, alebo rôzne plazy.
Najčastejšie typy liečenia zvieratami sú:

 • Delfinoterapia – terapia s delfínmi
 • Canisterapia – terapia so psami
 • Felinoterapia – terapia s mačkami
 • Hipoterapia – terapia s použitím koní

pes
Liečenie s každým z nich má iný postup, rôzne účinky, dĺžka liečby je u každého iná. Terapia je určená pre ľudí rôzneho veku. Je vhodná pre bábätká, deti aj seniorov.
Veľkou výhodou je, že nemá žiadne nežiadúce vedľajšie účinky, preto nemôže ublížiť, iba pomôcť.

Návšteva autoservisu alebo ktorý si vybrať?


Návštevu autoservisu možno považujeme za akúsi nutnosť, ktorú si len potrebujeme rýchlo odbaviť. Lenže aj v tomto smere sa môžeme stretnúť s rôzne prevedenými službami, respektíve prístupom a konečným efektom, ktorý verte tomu, že môže byť značne rozdielny. Návštevou autoservisných služieb na úrovni neušetríte iba nervy a čas, ale tiež peniaze https://pitstopservis.sk/autoservis/.
Je ale takisto nutné uvedomiť si, že využívanie týchto služieb by malo prebiehať v pravidelných intervaloch, čím sa vyhneme fatálnejšiemu poškodeniu či opotrebovaniu niektorých dôležitých súčiastok. Tento interval by mal predstavovať zhruba jednu návštevu ročne, respektíve potom, čo máme najazdených cca 30 000 kilometrov. Týmto spôsobom budeme auto udržiavať v dobrej kondícii a vyhneme sa ťažkému opotrebovaniu, kedy by oprava mohla byť manuálne, časovo, ale aj finančne oveľa náročnejšia.

mechanik

 • Pre úplnosť je však dobré zdôrazniť, že v prípade najnovších a dieselových automobilov sa doporučuje zavítať do autoservisu po každých 50 000 najazdených kilometroch, čiže hranica je o niečo väčšia.

Ako si ale poradiť s výberom vhodného autoservisu?
Tu sa môžeme hneď zo začiatku rozhodnúť podľa toho, či je náš automobil ešte v záruke alebo nie. Pokiaľ áno, mali by sme využívať služby autorizovaného autoservisu. Aj keď to nemusíte brať ako rozkaz, skôr doporučenú voľbu.
Čo však ak si chceme vybrať na vlastnú päsť? Pravdepodobne nás čaká veľa rozdielov, aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá. Tie rozdiely môžu predstavovať kvalitu, odbornosť, prístup, rýchlosť a celkovú úroveň, pričom sa oplatí vsadiť aj na názory zákazníkov. Nebojme sa preto informovať vopred a prioritnými musia byť služby na kvalitnej úrovni, zamerajme sa hlavne na tieto body:

autoservis

 • Recenzie a doporučenia, ponuka služieb, čistota prostredia, vybavenie a na  webovú stránku konkrétneho servisu.

Efektívna a cenovo dostupná reklama

Skratka PPC pochádza z anglických slov, „Pay per Click“. Ide o formu platenej reklamy v rámci internetovej siete. Ide o jednu z najefektívnejších spôsobov reklamy. V prvom rade existuje vysoký predpoklad, že osloví požadovanú cieľovú skupiny. Zobrazuje sa totiž na stránkach, kde korešponduje s daným obsahom. Navyše máte istotu, že sa reálne dostane k vysokému počtu zákazníkov. Táto forma je výhodná aj z toho dôvodu, že platíte až za reklamu, ktoré bola takpovediac úspešná. V preklade to znamená, že zaplatíte iba vtedy, ak si na vašu reklamu niekto reálne klikol.seo.jpg
 
S PPC reklamou súvisí aj ďalšia skratka, a to CPC – Cost per Click, teda cena za jeden preklik, alebo kliknutie. Ide o maximálnu sumu, ktorú ste za jedno kliknutie na vašu reklamu, ochotní zaplatiť. Nejedná sa len o samotné kliknutie, ale aj presmerovanie na váš web.
Reálna suma, je však v skutočnosti, vo väčšine prípadov o niečo nižšia. Niekedy hovoríme až o päťdesiatich percentách.
 
Aby bola reklama čo najefektívnejšia, mali by ste sa snažiť aj o jej správne vyobrazenie. Mala by upútať na prvý pohľad a zákazníkov vyslovene napádať k nákupu vašich produktov, alebo služieb.
 
Na tomto type reklamy môžete samozrejme aj zarábať. Stačí, ak sa bude zobrazovať na vašej webovej stránke. Reálne zárobky závisia od toho, koľko ľudí vašu stránku navštívi a na danú reklamu aj reálne kline, poprípade vďaka tejto propagácii aj nakúpi tovar, alebo služby.ppc marketing.jpg
 
Pravdepodobne vás bude zaujímať, či takýto spôsob inzercie nemôže niekto zneužiť, teda či klikanie jednoducho neoklame. V skutku to nie je až tak náročné. Hovoríme napríklad o prípade, že si PPC reklamu necháte zverejniť na svojom webe. V snahe zarobiť peniaze, budete na danú reklamu klikať iba vy, alebo vaši známy. Na tieto účely však existujú špeciálne algoritmy, ktoré podvod dokážu odhaliť.

Pohodlie a čistota škandinávskeho štýlu bývania

Tento štýl bývania môžeme označiť aj ako nórsky, no jeho domovinou sú severské krajiny Európy. Vyznačuje sa svojim špecifickým spôsobom zariaďovania bývania, keďže sa musel podriadiť podnebnému pásmu a podmienkam severu nášho kontinentu. Svoj štýl si zachoval až do dnešných dní a stal sa žiadaným aj v iných krajinách.

nábytek

 
Všade samé drevo

Severské krajiny sú charakteristické bohatou snehovou pokrývkou väčšiu časť roka, a to za prejavilo aj v zariaďovaní, keď základom sa stalo drevo, ktoré má v domácnosti pôsobiť teplo a príjemne. Väčšinou je v bledej až bielej farbe, ani svetlohnedé drevo nie je tabu, ale pracovať s ním však treba opatrne, veľké kusy nábytku nie sú veľmi žiaduce, hlavné sú nenápadné doplnky.

 
Funkčnosť predovšetkým

Škandinávsky štýl sa zakladá na funkčnosti každého jedného doplnku, ktorý si do bytu zabezpečíte. Severania patria k minimalistom, zbytočne si nezahlcujú príbytky ničím, čo nemá svoju funkciu a praktické využitie, špecializujú sa na drevené postele multifunkčné kusy nábytku, ktoré určite nie sú ani našincom neznáme z obchodných reťazcov.

koberec

 
Striedma farebnosť

Ďalším znakom je priam až sterilné zariadenie interiérov. Viac ako príznačná je pre nich čistota, a tej nahráva aj často použitá biela farba, spojená so svetlosivou alebo svetlohnedou, no občas sa tam vyskytne aj čierna. Farieb sa však neboja, ale používajú ju len ako doplnkovú na oživenie interiéru, napríklad v žltej či červenej, tie dodajú zariadeniu šmrnc. Väčšinou ide o nejaký menší kúsok nábytku.

 
Pohodlie

Teplo a pohodlie domova evokuje použitie veľkých mäkkých diek alebo nástenných dekorácií, ale s ich množstvom to nepreháňajú. Aj sedačky musia byť pohodlné s mäkkými vankúšmi. Koberce u Škandinávcov nájdete len málokde, podlaha zostáva nezakrytá, a tak musí byť a aj vyzerať kvalitne, najčastejšie je vyrobená z dreva. Pre nich je toto tým najpohodlnejším bývaním.